MF Learning

Online Learning Service

Stacks Image 3

Ag MF Learning cuirimid ranganna ullmhúcháin ar fáil do na bealaí scrúdaithe seo a leanas: Ranganna Athbhreithnithe GCSE agus AS CCEA


Tá ranganna athbhreithnithe seachtainiúla á reáchtáil againn faoi láthair do dhaltaí atá ag déanamh scrúdú GCSE nó AS sa Ghaeilge in iar-bhunscoileanna. Díríonn na ranganna seo go sonrach ar na siollabais scrúdaithe ag gach leibhéal agus tá scileanna léitheoireachta, cainte, scríbhneoireachta, éisteachta agus aistriúcháin i gcroílár na pleananna ceachta.Luan @ 6pm Rang GCSE Gaeilge
Máirt @ 7pm AS Gaeilge


Tá na ranganna seo fóirsteanach do dhaltaí Gaelscoile ar mian leo an bhearna a líonadh ón bhunscoil go dtí an iar-bhunscoil.TEG Gaeilge


Tá ranganna ar fáil ach iad a iarraidh do mhic léinn ar mhaith leo scrúduithe Gaeilge TEG an AE a dhéanamh ag leibhéil A1, A2, B1, B2 agus C1. Soláthraíonn Teastas Eorpach na Gaeilge (TEG) sraith de scrúduithe inniúlachta ginearálta Gaeilge agus cáilíochtaí d’fhoghlaimeoirí fásta na Gaeilge. Tugann scrúduithe TEG deis d’iarrthóirí a gcumas i labhairt, éisteacht, léamh agus scríobh na Gaeilge a thaispeáint ag leibhéil éagsúla, ón bhunleibhéal go dtí an meánleibhéal agus an ardleibhéal. Ní dhéanfaidh na ranganna ach na scoláirí a ullmhú do na scrúduithe - is é an dalta féin atá freagrach as iontráil scrúduithe a íoc.Le haghaidh tuilleadh eolais ar na scrúduithe seo tabhair cuairt le do thoil ar  https://www.teg.ie/english.167.htmlCSS An Teastas Sóisearach agus Gaeilge na hArdteistiméireachta


Tá ceachtanna 1:1 ar fáil ar éileamh do dhaltaí a thugann faoi scrúduithe Gaeilge i scrúduithe an Teastais Shóisearaigh agus na hArdteistiméireachta i bPoblacht na hÉireann. Anseo ag MF Learning tá an t-ádh orainn go bhfuil Ceartaitheoir Scrúduithe Stáit don Ghaeilge ar an fhoireann linn, mar sin, tá an t-eolais agus na scileanna againn le cuidiú a thabhairt duit do ghrád Gaeilge a fheabhsú.  An Cháilíocht sa Ghaeilge


Tá ranganna ar fáil ar bhonn duine le duine do bhunmhúinteoirí ar mian leo stádas QTS a bhaint amach i bPoblacht na hÉireann chun an riachtanas Gaeilge a chomhlíonadh. Is trí iarratas aonair amháin a dhéantar na ranganna seo.Chun eolas a fháil ar aon cheann de na roghanna scrúdaithe thuas déan teagmháil linn trí ríomhphost ag michelle@mflearning.co.uk nó tríd an fhoirm teagmhála