MF Learning

Online Learning Service

Stacks Image 3

Dia Duit!

Fáilte chuig MF Seirbhísí Foghlama Foghlama, seirbhís neamhspleách Gaeilge!

Ranganna Gaeilge ar líne
Gaeilge sna Scoileanna
Ullmhú do Scrúduithe sa Ghaeilge
Cúrsaí sa Phobail
Tá bonn óir amháin agus dhá bhonn chré-umha bronnta ar MF Learning ag searmanas bronnta náisiúnta Gradaim Gnó na hÉireann 2022 do sheirbhísí oideachais agus d’fhorbairt na Gaeilge.
https://gradaim.ie/gnolachtai/

Cad a deir ár ndaltaí

Tá sé éasca obair le Michelle agus míníonn sí gach rud ionas go dtig liom é a thuiscint

(Carla, Bliain 7)

Is maith liom a bheith ag obair le Michelle mar cuireann sí spraoi ar an fhoghlaim agus bíonn sí deas liom, má bhíonn ar Michelle rud éigin a mhíniú dom cúpla uair sula dtuigim é ní miste léi é sin a dhéanamh.

(Sóisear, Bliain 5)

D'fhág mé an scoil chor i bheith seasca bliain ó shin ag 13 bliana d'aois chor a bheith gan Gaeilge. Thart fá ceithre bliana ó shin thosaigh mé mo theanga dhúchais féin a fhoghlaim. Thit mé timpeall liom féin ar feadh tamaill agus ansin ghlac mé rang ar líne. Breis is bliain ó shin tháinig Michelle chun mo rang a theagasc agus chuidigh sí liom go dtí an scrúdú Fáinne Óir a bhaint amach. Tá a díogras óige don ‘Teanga Gaeilge’ le moladh go hard!

(Pat, Baile Átha Cliath)

Mar fhoghlaimeoir fásta is minic a bhí sé deacair dom comhrá sa Ghaeilge a dhéanamh, ach chuidigh mo ranganna le Michelle liom bheith níos muiníní a bheith ag caint i nGaeilge. Sílim gur múinteoir iontach í agus mholfainn go hard í d’aon duine atá ag iarraidh a gcuid scileanna Gaeilge a fhoghlaim nó a fheabhsú!

(Barbara, SAM)

Bhí mé i gcúpla rang le Michelle. Bhain mé sult as mo thaithí foghlama Gaeilge le Michelle mar tá sí eagraithe, tá fáil iontach aici ar ábhair na Gaeilge agus mar chainteoir dúchais tá Michelle in ann mionrudaí na Gaeilge a shoiléiriú rud atá iontach cuidiúil mar sin tóg rang agus bain taitneamh as an turas!

(Tim, SAM)

Timpeallacht foghlama iontach neamhfhoirmiúil le stór focal úsáideach agus frásaí laethúla. Tá feabhas suntasach tagtha ar mo chumas cainte agus ar mo mhuinín sa Ghaeilge a bhuíochas leis na ranganna iontacha seo!

(Emma, ​​Port Láirge)

Tá mé ag tabhairt ranganna Gaeilge sna Stáit Aontaithe le trí bliana anuas, chomh maith le cur le mo theagasc ar Duo Lingo, Rosetta Stone, agus acmhainní teanga eile. Ní raibh sé gur thosaigh mé ag glacadh ranganna le Michelle Furey a bhraith mé go raibh mé ag dul chun cinn i mo chuid foghlama. Is múinteoir le taithí í a oibríonn go han-mhaith le foghlaimeoirí fásta. Taitníonn an teagasc ar luas maith liom, bíonn spraoi ag baint le ranganna, agus is léir go bhfuil plean ceachta aici do gach rang. Tá Michelle an-mhaith ag míniú castachtaí na Gaeilge agus baineann sí sár-úsáid as am ranga le teagasc díreach, obair ghrúpa agus obair aonair. Maith thu!

((Randi, Pennsylvania Stáit Aontaithe Mheiriceá)

Tá mé ag tabhairt ceachtanna príobháideacha le MF ó mhí na Samhna 2020. Ó shin i leith, tá feabhas mór tagtha ar mo chumas agus ar mo mhuinín i scríobh, éisteacht/tuiscint agus labhairt na Gaeilge. Trí na ceachtanna agus an obair bhaile d’ullmhaigh MF mé chun pas a fháil go rathúil sa scrúdú Fáinne Óir i mí an Mheithimh. Tá na ranganna struchtúrtha go maith, ullmhaithe go díograiseach ag úsáid acmhainní éagsúla agus tá siad an-taitneamhach. Ní thiocfadh liom Michelle a mholadh níos airde mar mhúinteoir. Tá sí thar a bheith eolach, eagraithe agus áthas iomlán a bheith ag idirghníomhú léi! Léanfaidh mé ar a aghaidh gan amhras gan dabht! Go raibh maith agat Michelle!

(Mark, Baile Átha Cliath/California)

Sílim gur múinteoir den scoth í Michelle - tá a ceachtanna ullmhaithe agus tógtha go maith - cuireann sí in oiriúint do leibhéal an ranga freisin agus tá sí an-chuidiúil. Tá mé ag labhairt ní hamháin mar iarmhúinteoir ach mar mhúinteoir-oiliúnóir, lena n-áirítear teagasc ag leibhéal na hOllscoile ar chúrsaí oideachais ceoil. Cuireann Michelle ticéanna sna boscaí cearta ar fad. Bhain mé an-taitneamh as agus d’fhoghlaim mé go leor. Is é an dúshlán ná coinneáil agus cleachtadh anois!!

(Léirmheasanna ranga gan ainm FODC, Co. Thír Eoghain)

Tá Michelle mar mhúinteoir Gaeilge s’agam le beagnach bliain anuas agus chomh maith leis an oiread sin foghlamtha aici b’eispéireas iontach é domsa. Tá paisean mór ag Michelle don teanga agus is múinteoir den scoth í- molann sí agus tá sí dearfach agus spreagúil mar dhuine. Tá a cuid ranganna dúshlánach, suimiúil le go leor craic caite isteach agus gan aon bhrú. I measc na ngníomhaíochtaí tá comhrá, léitheoireacht, scríbhneoireacht agus obair ghrúpa, a choinníonn suim agat agus a chuidíonn leat foghlaim. Fuair ​​mé mo chuid fainne airgid i mí an Mheithimh agus beidh mé ag clárú arís do Mheán Fómhair 2021

(Máire, Fear Manach)

Tá mé ag déanamh ranganna Gaeilge le Michelle ón bhliain seo caite. Tá na ranganna pleanáilte go maith le meascán maith d’fhoghlaim struchtúrtha agus de chomhrá a bhíonn an-úsáideach agus an-taitneamhach dom.

(Martina, Tír Eoghain)

Mar mhúinteoir agus múinteoir/oiliúnóir le blianta fada in Éirinn, sa RA agus i SAM, is féidir liom Michelle a mholadh go díograiseach mar mhúinteoir Gaeilge den scoth! Ní bhaineann an teagasc le bheith eolach go hiomlán ar d’ábhar amháin (a bhfuil a fhios ag Michelle go maith) ach is ealaín í freisin ann féin. Tá a fhios ag Michelle cadé an dóigh le measúnú a dhéanamh agus caidreamh a dhéanamh le cibé leibhéal atá ag mic léinn agus iad a aistriú go dtí an chéad leibhéal eile - sin teagasc den scoth agus sciliúil anois! Bainim an-taitneamh as a cuid ceachtanna agus tagann feabhas i gcónaí ar mo thuiscint ar an teanga agus ar mhuinín í a labhairt. Is cuma cén leibhéal ina bhfuil tú, cibé acu is tosaitheoirí nó ardleibhéal thú, cuideoidh sí leat leanúint ar aghaidh agus an teanga álainn seo a dhéanamh inrochtana duit!

(An Dr. Mary Mc Laughlin, Amhránaí, Acadúil agus Múinteoir)

Is múinteoir dochreidte í Michelle! Tá teagasc príobháideach déanta agam léi le bliain agus tá ranganna comhrá déanta agam léi freisin agus bhí sí dochreidte. Shín sí mé agus chuir sí go leor acmhainní ar fáil chun cuidigh liom fás agus cuireann sí neart deiseanna ar fáil chun comhrá nádúrtha a bheith aici ina cuid ceachtanna ar fad.

(Shane Murphy, Comhbhunaitheoir agus POF Boostly, Utah, SAM)