MF Learning

Online Learning Service

Stacks Image 3

Ár seirbhisí


Le ceachtanna a chur in áirithe, féach le do thoil ar an nasc Calendly ar an Leathanach Baile
(Aló agus cliceáil/tapáil thar cheannteidil an chúrsa chun níos mó a fheiceáil)
 • An Ghaeilge sa phobal

  Open or Close
  Déanaimid idirchaidreamh le grúpaí pobail ar mian leo: an Ghaeilge a chur chun cinn; ranganna nó oiliúint a chur ar fáil do bhaill agus le grúpaí/ eagraíochtaí a bhfuil maoiniú faighte acu d'imeachtaí Gaeilge.
  • An Ghaeilge i do Ghnó: is féidir linn oiliúint tí nó ar líne a chur ar fáil maidir le húsáid na Gaeilge i do ghnó chun: Gaeilge a chur isteach i gcruinnithe cuideachta, comharthaíocht Ghaeilge sa chomhlacht; an Ghaeilge a úsáid le custaiméirí agus ceachtanna Gaeilge don fhoireann.
  • An Ghaeilge mar ionadaí tofa: is féidir linn oiliúint a chur ar fáil d'ionadaithe poiblí maidir le húsáid na Gaeilge labhartha, lena n-áirítear: cén dóigh le labhairt le duine i nGaeilge; tús agus deireadh a chur le cruinniú i nGaeilge; ríomhphoist/comhfhreagras scríofa i nGaeilge a sheoladh agus deireadh a chur leo agus cén dóigh leis an Ghaeilge a úsáid i do phoist ar na meáin shóisialta.
 • Gaeilge sna Bunscoileanna

  Open or Close
  Soláthraíonn MF Learning teanga shaincheaptha do bhunscoileanna ar mian leo an Ghaeilge a shníomh isteach sa churaclam. Tugaimid
  cláir 10 seachtaine a thairiscint duine le duine agus ar líne le pleananna ceachta difreáilte KS1 agus KS2 ag brath ar riachtanais na scoile. Tá áthas orainn freisin tacaíocht a thabhairt le seirbhísí scoile ina mbeifeá ag iarraidh roinnt amhrán nó dánta Gaeilge a chur san áireamh.
  De ghnáth, chaithfimid 15 bom i KS1 agus 30 bom i KS2. Bíonn na ranganna bunaithe ar chomhrá, lán de fuinneamh agus spraoi!
 • Gaeilge do mheánscoileanna (TÉ)

  Open or Close
  Is féidir linn na seirbhisí seo a leanas a chur ar fáil:
  • Ceachtanna Gaeilge KS3 do Bhliain 8 – 10 Gaeilge de réir threoirlínte CCEA ag baint úsáid as téacsleabhar tagartha (Irish in Close up) agus mar réimse leabhar oibre cuimsitheach do gach bliainghrúpa.
  • GCSE Irish (Bliain 11 agus Bliain 12) - ag baint úsáid as téacsleabhar GCSE Gaeilge atá ag CCEA agus nótaí breise do rannóga gramadaí.
  • Chomh maith leis sin, táimid go hiomlán grinnfhiosrúcháin agus cláraithe chun an Ghaeilge a theagasc i meánscoileanna sa Deisceart. Déan teagmháil linn le haghaidh tuilleadh eolais ar an seirbhís seo.
 • Scrúduithe

  Open or Close
  Cuirimid ranganna athbhreithnithe ar líne ar fáil ar bhonn 1:1 agus i ngrúpaí beaga le múinteoirí agus scrúdaitheoirí a bhfuil taithí acu do na scrúduithe seo a leanas:
  • GCSE Gaeilge
  • AS/A2 Gaeilge
  • Gaeilge an Teastais Shóisearaigh
  • Gaeilge na hArdteiste
  • PME Gaeilge
  • TEG
  • Ullmhúchán Agallaimh Hibernia
  • OCG
  • SCG
 • Scoileanna agus Clubanna CLG

  Open or Close

  Bunscoileanna


  Ag MF Learning cuirimid cláir shaincheaptha ‘Tá Gaeilge Agam’ ar fáil do bhunscoileanna ar mian leo an Ghaeilge a chuimsiú ina gcuraclam. Tá cláir 10 seachtaine aghaidh le duine agus ar líne ar fáil le pleananna ceachta idirdhealaithe do EC1 agus EC2 ag brath ar riachtanais na scoile. Tá na praghsanna ar bhonn scoil go scoil ag brath ar riachtanais agus uimhreacha.Déan teagmháil linn le haghaidh tuilleadh eolais!


  Meánscoileanna

  An bhfuil fógraíocht déanta ag do scoil do mhúinteoir Gaeilge? Nach raibh tú in ann an post a líonadh? Is féidir linn cuidiú! Tá MF Learning ag obair le roinnt meánscoileanna i dTuaisceart Éireann chun curaclam Gaeilge EC3 agus EC4 a chur ar fáil in aghaidh na huaire. Is féidir lenár múinteoirí lán-chleachtaithe a chumasc isteach i do roinn nuatheangacha le cruinneas agus solúbthacht chun ranganna Gaeilge a chur ar fáil do do dhaltaí go léir mar chuid de chlár ama na scoile. Is féidir linn an clár GCSE Gaeilge a chur ar fáil mar ghníomhaíocht iarscoile freisin. Déan teagmháil linn le haghaidh tuilleadh eolais nó le haghaidh comhairliúcháin saor in aisce do do scoil.