MF Learning

Online Learning Service

Stacks Image 3

Scoileanna agus Clubanna CLG


Bunscoileanna


Ag MF Learning cuirimid cláir shaincheaptha ‘Tá Gaeilge Agam’ ar fáil do bhunscoileanna ar mian leo an Ghaeilge a chuimsiú ina gcuraclam. Tá cláir 10 seachtaine aghaidh le duine agus ar líne ar fáil le pleananna ceachta idirdhealaithe do EC1 agus EC2 ag brath ar riachtanais na scoile. Tá na praghsanna ar bhonn scoil go scoil ag brath ar riachtanais agus uimhreacha.Déan teagmháil linn le haghaidh tuilleadh eolais!


Meánscoileanna

An bhfuil fógraíocht déanta ag do scoil do mhúinteoir Gaeilge? Nach raibh tú in ann an post a líonadh? Is féidir linn cuidiú! Tá MF Learning ag obair le roinnt meánscoileanna i dTuaisceart Éireann chun curaclam Gaeilge EC3 agus EC4 a chur ar fáil in aghaidh na huaire. Is féidir lenár múinteoirí lán-chleachtaithe a chumasc isteach i do roinn nuatheangacha le cruinneas agus solúbthacht chun ranganna Gaeilge a chur ar fáil do do dhaltaí go léir mar chuid de chlár ama na scoile. Is féidir linn an clár GCSE Gaeilge a chur ar fáil mar ghníomhaíocht iarscoile freisin. Déan teagmháil linn le haghaidh tuilleadh eolais nó le haghaidh comhairliúcháin saor in aisce do do scoil.